Zeměpis – 9. ročník – Lidé na Zemi

Zeměpis – 9. ročník – Lidé na Zemi

07.10.2013 09:17

Vývoj lidí

 • přibližně 40 000 let
 • původ pravděpodobně Afrika
 • různé přírodní podmínky, strava a způsob života daly vznik dědičným znakům – podmínily vznik lidských ras – ovlivnily rozmístění obyvatel na Zemi

Různé vlastnosti lidí

 • biologické (věk, pohlaví, rasa)
 • kulturní (jazyk, vzdělání, náboženská příslušnost)
 • ekonomické (zaměstnání)

Nerovnoměrně rozmístění obyvatelstva

 • Oblasti vhodné pro život:
  • úrodné nížiny
  • při řekách, mořích a jiných zdrojích vody
  • oblasti s příhodným podnebím

Lidská rasa (hlavní oblasti výskytu)

Bílá (europoidní)

 • Evropa
 • západní Sibiř
 • jihozápadní Asie
 • Indie
 • severní Afrika (Arabové)
 • bílí přistěhovalci v Americe a Austrálii

 

Žlutá (mongoloidní)

 • původní obyvatelé Ameriky
 • východní, jihovýchodní a severovýchodní Asie

 

Černá

 • a) negroidní
  • Afrika (kromě S arabské)
  • Latinská Amerika
  • afroameričané v USA
  • b) australoidní
   • severní Austrálie
   • Nová Guinea
   • Srí Lanka

Nejstarší civilizace

Oblast Středozemního moře

 • starověké Řecko
 • starověký Řím
 • Byzancie
 • italská města (800 př. n. l. – 15. století)

Další oblasti světa

 

 • západní Evropa
 • východ USA a Kanady (16. – 20. století)
 • oblast Tichomoří
 • západní pobřeží USA a Kanady
 • východní pobřeží Asie
 • Japonsko
 • Čína
 • Austrálie
 • Nový Zéland (21. století)

 

Vývoj počtu obyvatel

rok počet obyvatel (v miliónech)
0 264
1000 295
1500 462
1600 689
1800 1 000
1900 1 600
2000 6 000
2100 předpoklad 11 000 – 12 000

Vývoj počtu obyvatel na Zemi byl až do počátku 19. století pozvolný (podvýživa, nemoci, války). Zásadní změny ve vývoji počtu obyvatel přinesla 2. polovina 20. století (pokrok medicíny, masové očkování, poválečné období). V současnosti žije většina obyvatel v hospodářsky méně rozvinutých zemích, kde také obyvatel nejrychleji přibývá.

 

Migrace (imigrace, emigrace)

 • Migrace je stěhování obyvatel

  Příčiny migrace

  Problémem je nelegální migrace (průvodními jevy jsou trestná činnost a porušování lidských práv). Začlenění migrantů do přijímacích společností je často problematické. Důležitou roli hrají výchova k toleranci a boj proti rasismu a xenofobii.

  Urbanizace – stěhování obyvatel do měst

  Státy podle hustoty zalidnění

  • vnitřní – uvnitř státu
  • vnější – mezi dvěma a více státy
  • ekonomická a sociální nerovnost mezi státy
  • politická nestabilita (diktátorské režimy)
  • ekologické (černobylská havárie)
  • psychologické (snaha poznat jiné země)
  • kulturní (náboženská netolerance)
  • aglomerace – seskupení sídel kolem významnějšího města
  • konurbace – srůstání zastavěných částí původně samostatných měst
  • počet obyvatel na km2
  • ministát Monako 23 600 km2
  • Bangladéš 1002 km2
  • V Evropě 1. Nizozemí 395 km2
  • nejméně Mongolsko 1,7 km2

Indoevropské

 • germánské – němčina, angličtina, norština, švédština, …
 • románské – francouzština, španělština, portugalština, italština, rumunština, …
 • slovanské – čeština, polština, ruština, slovenština, bulharština, …
 • baltské – litevština, lotyšština
 • keltské – irština
 • řecké – řečtina
 • albánské – albánština
 • arménské – arménština
 • íránské – nová perština, kurdština
 • indické – hindština, bengálština, nepálština

Uralské

 • ugrofinské – maďarština, finština, estonština
 • samojedské – severní Rusko

Čínsko – tibetské

 • tibetský
 • čínský
 • barmský
 • thajský
 • vietnamský

Semito – hamitské

 • semitské – severní Afrika, Arabský poloostov
 • hamitské – východní Afrika

Další jazyky

 • altajské – střední Asie, Mongolsko
 • austronéské – Indonesie
 • papuánské – Nová Guinea
 • indiánské – severní Amerika, Amazonie
 • inuitské – Grónsko, Aljaška
 • jazyky Bantu – střední Afrika
 • japonský
 • korejský
 • hebrejský – Izrael

 

Jazyky používané v Evropě

zdroj: návod k použití fotoaparát NIKON D60 

slovanské germánské románské baltské ugrofinské řecké

čeština

němčina

francouzština

<fo

litevština

maďarština

řečtina

polština

angličtina

španělština

lotyšština

finština

ruština

norština

portugalština

estonština

slovenština

švédština

italština

slovinština

dánština

rumunština

bulharština

chorvatština

Náboženství

Etika a filosofie jsou základem většiny náboženství

Rozšíření náboženství na Zemi

zpracováno: podle www.wikipedia.org

 • V současné době jsou dva základní názory na svět a na život:

  Křesťanství

  Islám

  Buddhismus

  Další náboženství

  lidé bez vyznání – ateisté – nevěřící

  V poslední době náboženské skupiny a sekty (fanatismus). Náboženství je spíše životní filosofií člověka, zatímco víra a vyznání zůstávají převážně jeho osobním tajemstvím.

  • náboženský – víra v existenci Boha nebo více bohů
  • ateistický – považuje náboženské názory za smyšlenky; protiklad náboženství
  • Rozdílnost náboženské víry byla v dějinách častým důvodem pronásledování a válek.
  • křesťané, Bible, Ježíš Kristus
  • Evropa, Amerika, Austrálie, J Afrika
  • dělí se na
   • římskokatolické – Itálie, Polsko
   • evangelické – Velká Británie
   • pravoslavné – Rusko
  • muslimové, Korán, Alláh
  • severní Afrika, jihozápadní Asie, Indonésie
  • dělí se na
   • sunnity
   • šíity
  • Islámští fundamentalisté – nesnášenlivost a násilné akce
  • buddhisté, Buddha
  • klade důraz na toleranci
  • Mongolsko, Čína, Zadní Indie, Srí Lanka
  • hinduimus (Indie)
  • sikhismus (Indie)
  • džinismus (Indie)
  • konfucionismus (Čína)
  • lámaismus (Tibet)
  • šintoismus (Japonsko)
  • judaismus (Izrael)

Posvátná místa

Křesťanství

 • Řím (Itálie)
 • Assisi (Itálie)
 • Lurdy (Francie)
 • Istanbul (Turecko)
 • Moskva (Rusko)

Islám

  • Mekka a Medina (Saudská Arábie)
  • Chauen (Maroko)
  • Karbala (Irák)
  • Sanli Urfa (Turecko)

Ostatní

 • Kjóto (Japonsko)
 • Lhasa (Čína – Tibet)
 • Kandy (Srí Lanka)
 • Mandurai (Indie)
 • Káthmándú (Nepál)

Společné

 

Písmo

Více zde: http://referaty22.webnode.cz/news/zemepis-9-rocnik-lide-na-zemi/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *