Výše, způsob výpočtu a odvod

Výše, způsob výpočtu a odvod

Zaměstnavatel odvádí 25 % a zaměstnanec odvádí 6,5 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Odděleně se zaokrouhluje pojistné, které platí zaměstnavatel, a odděleně jednotlivé pojistné, které platí jeho zaměstnanci. Organizace je povinna sama vypočítat pojistné a vypočtené pojistné odvádět v úhrnu na příslušný účet správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat výši pojistného, kterou odvádí za sebe i za zaměstnance. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí organizace z jeho příjmů, které mu zúčtovala. Pojistné musí být odvedeno v den, který je určen pro výplatu mezd a platů. Není-li určen výplatní termín, pak je pojistné splatné nejpozději do 8 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *