Starověké Řecko – tradice

Starověké Řecko – tradice


Řecko

1/ Kréta: (2 500 – 1 500př.n.l.)

– neznámý národ
mořeplavci – obchod, vojsko, rybolov
řemesla – specializovaná, na vysoké úrovni
zemědělství:
a) pěstovali – obilí, zelenina, olivy, vinná réva, fíky
b) chovali – kozy, ovce (maso, mléko, sýr, vlna), včely
písmo : hieroglyfické i slabičné (neumíme přečíst)
architektura – labyrint = palác, patrové domy s koupelnami a WC, fresky
a sochy
– posvátný býk
– vliv na Řeky

Palác v Knóssu


2/ Mykénské Řecko:(2 000 – 1 200př.n.l)

Achájové: – původně kočovní pastevci ze severu
– převzali civilizaci původního obyvatelstva
– z kmenových náčelníků se časem stali králové
– z bojovníků šlechta (aristokracie)
– svobodní a otroci
městské státy (polis) = opevněná sídla na návrší a blízké okolí ( Mykény, Argos, Sparta )
zemědělství – vinná réva, olivy (vývoz), obilí (dovoz), chov dobytka
řemesla – téměř dokonalé bronzové nástroje
mořeplavci – obchod, vojsko, rybolov

Lví brána v Mykénách

– 12.st.př.n.l. vpád Dórů – železné zbraně => zničení achájské kultury, konec doby bronzové


 

3/ Náboženství:

– víra v mnoho bohů = polyteismus
Olymp – nejvyšší hora Řecka, sídlo bohů
bohové – nesmrtelní, nadpřirozené schopnosti, slabosti a zlozvyky jako lidé
– neexistovala církevní organizace


4/ Hrdinové:

Homér (8.st.př.n.l.) – hrdinské eposy:
Ilias – o Trójské válce 
Odysea – o bloudění krále Odysea
– mají pravdivé jádro => archeologické nálezy ( H.Schliemann – vykopávky Tróji i jinde )

Herakles


Komentáře

Starověké Řecko – tradice — 1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *