Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení. Důchodový systém se skládá za tří pilířů zabezpečení na penzi. První pilíř tvoří povinné důchodové pojištění. V oblasti organizačního a administrativního zabezpečení jsou určité odlišnosti pro silové resorty (např. vojáci,policistécelnícihasiči). Základním právním předpisem je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ze základního důchodového pojištění se poskytuje starobní důchod (zahrnuje řádný, poměrný, předčasný a další varianty starobního důchodu), invalidní, vdovský a vdovecký, a sirotčí důchod. Důchod se skládá ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a procentní výměry. Důchodový věk je stanoven zákonem podle roku narození.

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Plná, produktivní a svobodně zvolená zaměstnanost je základním cílem hospodářské a sociální politiky. Hospodářská a sociální politika usiluje o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních místech, využití pracovních sil produktivním způsobem, zajištění práva občanů. Práva občanů jsou právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původmajetekzdravotní stavvěk.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *