Český jazyk pro 6.třídu

1. V jaké příručce budeš hledat,když nevíš co je to slang?

 1. V PRAVIDLECH ČESKÉHO PRAVOPISU
 2. VE SLOVNÍKU SPISOVNÉ ČEŠTINY
 3. NIKDE,JELIKOŽ TO NENÍ UČIVO 6.TŘÍDY
 4. VE STRUČNÉ MLUVNICI ČESKÉ

2. Co je to spodoba znělosti?

 1. dvě hlásky,které se stejně vyslovovují
 2. když se setkají dvě párové souhlásky
 3. nic,protože nic takového neexistuje
 4. na konci slov před pauzou

3. V jakém jazyce je napsáno slovo novus?

 1. ve francouzštině
 2. v řečtině
 3. v italštině
 4. v latině

4. Slovo fratello patří do jaké rodiny jazyků?

 1. do rodiny románské
 2. do rodiny italské
 3. do rodiny slovanské
 4. do rodiny germánské

5. Co znamená tato závorka ve slovníku:( ) ?

 1. původ slova
 2. výslovnost
 3. slovní druh
 4. obtížnější tvary

6. Co znamená slovo ubikace ?

 1. když někdo někomu něco bere,ubýrá
 2. společná,hromadná ubytovna
 3. antonymum ke slovu simulace
 4. nic to neznamená

7. Podle jakého vzoru je labuť?

 1. podle písně
 2. podle kosti
 3. podle kuřete
 4. podle růže

8. podle jakého rodu je zvěř

 1. podle r. mužského
 2. podle žádného,je to pomnožné
 3. podle r. středního
 4. podle r. ženského

9. Jaké nářečí se používá v Praze?

 1. Pražské nářečí
 2. České nářečí
 3. Středočeské nářečí
 4. Středopražské

10. Patří zajmeno JÁ mezi zájmena rodová?

 1. Ano,patří.
 2. Nevím.
 3. Ne,není to zájmeno.
 4. Ne,patří mezi bezrodá.

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *