Techniky výtvarné výchovy

kresba–  je výtvarné umění, které je vytvářeno množstvím kresebných pomůcek na dvourozměrné médium. Běžně se používají tužky,pastelkyvoskové tužkypastelyvoskové pastelykřídy, rudky, uhlyolůvkapera a tuš.
malba-  je technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad, zpravidla pomocí štětce. V přeneseném slova smyslu znamená také produkt této činnosti.


koláž– je jedním z nejpozoruhodnějších a také nejtypičtějších technických a výrazových prostředků, které se objevily na umělecké scéně20. století. Umožňuje rychleji, bezprostředněji a také přesněji najít souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními i filozofickými prvky, pro jejichž vyjádření by se těžko hledal vhodnější způsob.

muchláž-  V této technice začínáme muchláží papíru. Zvolený formát papíru (nemusí jít vždy o klasický čtverec nebo obdélník, děti si mohou svůj formát jednoduše vytrhat) 

asambláž– Plocha obrazu není pojednána pouze malířsky, ale jsou na ní navíc různými technologickými postupy fixovány další předměty nebo jejich části, např. lisováním, vázáním, svářením, nýtováním.

dekoláž- Dekoláž je tvorba s papírem, novinami, plakáty, a mnoha jinými druhy papíru, přičemž jednotlivé kusy, fragmenty nalepujeme na sebe.

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *