Nekovy a plyny

nekovy a plyny

07.10.2013 09:09

Nekov

Nekovy jsou jedna ze tří skupin chemických prvků, další dvě skupiny jsou kovy a polokovy. Jako kritérium pro rozdělení do těchto skupin slouží vazebné a ionizační vlastnosti. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.

Nekovy jsou prvky v blízkosti horní pravé strany periodické tabulky, na rozdíl od vodíku jsou umístěny v p-bloku. Nekovy je termín používaný v chemii při klasifikaci chemických prvků. Na základě svých obecných fyzikálních a chemických vlastností, se můžou všechny prvky v periodické tabulce nazývat, buď kovové nebo nekovové.
Mezi nekovy patří halogenyinertní plyny a také tyto prvky:

Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků. Na rozdíl od kovů, jsou nekovy izolanty nebo polovodiče. Tyto prvky často tvoří iontovou vazbu s elektropozitivními prvky nebo kovalentní vazbu s ostatními prvky. Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné.

Známe pouze 18 nekovů, zatímco kovů je známo více než osmdesát. Ale koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů. Organismy jsou tvořeny převážně nekovy.

Není známa žádná přesná definice pro termín „nekovový“ – ta pouze zahrnuje obecné spektrum chování.

Společné charakteristické vlastnosti

  • špatné vodiče tepla a elektřina
  • ve srovnání s kovy tvoří kyselé oxidy
  • v pevném stavu jsou křehké, spíše než kovy, které jsou lesklé, tvárné
  • obvykle mají nižší hustotu než kovy
  • mají výrazně nižší bod tání a varu než kovy (s výjimkou uhlíku)
  • mají vysokou elektronegativitu
  • tvoří většinu hmoty Země, a to zejména vnější vrstvy, a organismy jsou složeny převážně z nich
  • značně se liší ve vzhledu

Pouze osmnáct prvků v periodické tabulce je obecně považováno za nekovy, ve srovnání s více než osmdesáti kovy. Nekovy tvoří většinu zemské kůry, atmosféry a oceánů na Zemi. Většina tkání živých organismů je složena téměř výhradně z nekovů.

 

Více zde: http://referaty22.webnode.cz/news/nekovy-a-plyny/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *