Egypt, Chetité, Palestina

Egypt, Chetité, Palestina


Egypt:

 

Velká Cheopsova pyramida

2700 př.n.l. – sjednocení Dolního a Horního Egypta – Meni

Stará říše (2 700 – 2 200 př.n.l.)

 

 • faraoni: Džoser, Cheops, Chefren
 • pyramidy, chrámy, sfinga
 • výboje – otroci, měď, zlato, slonovina
 • povstání – „Ti, co byli nahoře, se ocitli dole.“

 

 

 

 

Střední říše (2 000 – 1 600 př.n.l.)

 • hospodářský a kulturní rozvoj

Nová říše (1 500 – 1 000)

 • vrchol moci Egypta
 • Achnaton, Nefertiti, Tutanchamon, Rames II., Tutmose II.
 • vysoká úroveň vědy, umění, architektury

Achnaton a Nefertiti

Tutanchamon


Pozdní období (1 000 – 600 př.n.l)

 • nájezdy mořských národů
 • úpadek Egypta

Egypt = kolébka civilizace

  • astronomie, kalendář, matematika
  • lékařství, kosmetika
  • výroba skla, emailu, barviv
  • architektura, sochařství, malířství, divadlo
  • písmo = hieroglyfické, papyrus, fresky, do kamene

 • náboženství = mnoho bohů, víra v posmrtný život – mumie

Sókar
bůh země a smrti


Chetité

 • 17. -12.století př.n.l.
 • indoevropský národ, území dnešního Turecka
 • český vědec Bedřich Hrozný rozluštil jejich jazyk
 • panovníci: žili v opevněných městech, jejich moc byla omezena sněmem(shromážděním šlechty)
 • téměř rovnoprávné postavení žen
 • chovali koně a vyráběli železo, proto měli silnou armádu
 • 1.mírová smlouva v dějinách mezi Chetity a Egyptem po nerozhodné bitvě u Kadeše
 • 12.st.př.n.l. – vpád mořských národů

 

Lví brána
v Chatuššaši


Palestina:

  • 13.st.př.n.l. – příchod Židů z Egypta
  • nejstarší město světa JERICHO (- 8 000)
  • boje s mořskými národy, sjednocení Židů, král David(rozmach moci židovského státu, Jeruzalém hlavním městem)

Davidova říše

 • útoky Asyřanů a Babyloňanů, zajetí Židů (8.-6.st.př.nl.)
 • náboženství – víra v jednoho boha Jahve, považovali se za vyvolený národ, nemísili se s jinými národy
 • hebrejské hláskové písmo

BIBLE

2 části:

 

 • Starý zákon – uznávají Židé i křesťané, popisuje historii Středomoří z hlediska Židů, vznik jejich náboženství
 • Nový zákon – Židé neuznávají, popisuje život a skutky Ježíše Krista

 

Nejstarší kulturní oblasti světa


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *