Chetitská říše

Chetitská říše

Indoevropané do malé Asie ve 4. tisíciletí př.n.l.
Vrchol – 17. – 12. století př.n.l.
Chetitština – první písemný indoevropský jazyk
Hlavní město – Chattušaš
Anittaš – sjednotil kmeny
Tabarnaš I. – rozšířil zem až k moři
Chattušiliš I. – dobyl Sýrii a připojil k říši
Muršiliš I. – zničil starobabylónskou říši
Šuppiluliumaš I. – získal Palestinu
Chattušiliš III. – bitva u Kadeše, 1269 př.n.l. první mírová smlouva
Panovník, aristokracie, vojsko, kněží, obchodníci, řemeslníci, otroci
Poradní sbor (Tulie) má moc soudit i panovníka
Shromáždění vojenských představitelů (Pankuš)
Rovnoprávnost žen
Chetitský zákoník – propracovaný, peněžní pokuty a vězení


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *