Mezopotámie

Mezopotámie

Egypt, Izrael, Írák, Írán, Turecko, Indie
Mezo potamos – mezi Eufrat a Tigris
Řeky – zdroj obživy, dopravní tepny
Vývoj z jihu na sever, kvůli zasolování půdy a epidemiím
4 státní útvary – Sumér, Akka, Asýrie, Babylónie

Sumér

Vodní jímky, kanály, zemědělství, hrnčířský kruh, daně, desítková a šedesátková soustava, kolo, klínopis, kalendář, státní útvar, Urnammiho zákoník (asi 2000 př.n.l.)
Vesnice, města a městské státy (Lagaš, Umma, Uruk, Ur, Kiš, Nippur, Larsa, Eridu
Války ve jménu boha – vzrůstá úloha vojska
Centrem státu chrámy – Zikkuraty – chrámové hospodářství
Panovník – zabezpečuje úrodu, udržuje mír ve vlastní zemi a vede války
Zaniká chrámové hospodářství – vznik palácového hospodářství
Luggal Zaggesi – sjednotil městské státy – centralizovaná monarchie
Kočovné národy – Akkadani (Sargon I. Akkadský) a Gutejci (Gudea)

Asýrie

Staroasyrská říše

20. – 18. století př.n.l.
Hlavní město – Aššur
Šamši-Adád I.
Obchod se zlatem a stříbrem
Obranné války

Středoasyrská říše

1500 – 1000 př.n.l.

Novoasyrská říše

911 – 612 př.n.l.
Hlavní město Aššur, ale střídavě i jiná města
Útočné války, železné zbraně, psychologické války
Aššurbanipal – postavil knihovnu v Ninive (obsahovala Epos o Gilgamešovi)

Babylónie

Starobabylónská říše

20. – 16. století př.n.l.
Zemědělství, dálkové obchody
Chammurappi vymyslel zákoník – plnoprávní obyvatelé – Awílové, řemeslníci – Muškéni, neplnoprávní
Oficiální bůh Marduk

Středobabylónská říše

1500 – 1000 př.n.l.
Temné období – málo pramenů
Vývoj se vrací zpět
Obchodní kontakty – karavanní obchod

Novobabylónská říše

625 – 539 př.n.l.
Vymanila se z nadvlády Asyrské říše
Dvojité hradby
597, 587 př.n.l. dobyt Jeruzalém, zničen Šalamounův chrám, babylónské zajetí židů
Nabukadnezar

Vzdělanost

Vznik spisů
Školy – domy tabulek, učitelé (školní otci), počty, geometrie, zeměpis, přírodopis
Písaři a písařky
Lékařství


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *