Starověké Řecko

Starověké Řecko – kolonizace,
Persie


5/ Temná staletí:

– Dórové: příbuzní Achájů
– původně nájezdníci dobyvatelé
– měli železné zbraně, bojů se účastnili všichni muži
– na dobytých územích zničili vyspělou achájskou kulturu (tj. mimo Atiku ostrovy, Kypr, Maloasijské pobřeží)
písmo: alfabeta – z foinického písma ale zleva doprava
– otroci = váleční zajatci, oběti pirátů, levná pracovní síla, rozvoj hospodářství, nárůst počtu obyvatelstva


6/ Velká kolonizace:

(8.-6.stol.př.n.l.) – rozvoj hospodářství => nárůst počtu obyvatelstva, ale půda je nedokázala uživit =>nové osady v řídce osídlených oblastech Středomoří a Černomoří, šíření řecké kultury, rozvoj obchodu, nové poznatky o jiných zemích
– soupeření s Foiničany
– jednotné míry a váhy, mince

ŘECKÝ OBCHOD
vývoz dovoz
olivový olej obilí
víno suroviny
výrobky z kovu otroci
látky dřevo
slonovina
drahé kovy

7/ Malá Asie: (dnešní Turecko)

– dříve území ovládané Chetity
– bohaté říše:
– Frýgie (Midas)
– Lydie (Kroisos)
– na pobřeží řecké osady ( Milétos, Efesos, Halikarnas…. )
– kontakt Řecka s orientálními říšemi, využívání poznatků – základy věd


8/ Perská říše

(6.-4.st.př.n.l.)
– od Indie po Egypt a Malou Asii
– soupeř řeckých osad i Řecka
– jednotný stát
– neomezení panovníci (Kýros, Kambýses, Dareios )
– budovány silnice, pošta, moderní armáda, daně, časté výboje
– postupné omezování svobody řeckých osad v Malé Asii => povstání proti Peršanům (-500) = záminka pro perský útok proti Řecku

Řečtí bojovníci se chystají k boji


9/ Řecko – perské války:

– obrovská perská přesila
– 13.9.490 př.n.l. Marathón – pozemní bitva – porážka Peršanů Athéňany (Maratónský běh – 42km)
– 480 př.n.l. – Thermopyly – zrada, porážka Sparty, následoval útok Peršanů na Athény => námořní bitva u Salamíny – porážka Persie
– 479 př.n.l. -nový útok Peršanů na Athény => bitva u Plataj – porážka Persie, boje pokračovaly ještě 30 let, pak byl uzavřen mír


Komentáře

Starověké Řecko — 1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *