Indie

Indie:


Indie

1/ Protoindická civilizace

– (2 600 – 1 500 př.n.l.)
– úrodná nížina Indu
města: pravoúhlé ulice, kanalizace, pevnosti, chrámy,
písmo: neumíme přečíst
vyspělá civilizace: základ následné indické civilizace

2/ Indická civilizace

– povodí Indu a Gangy
– indoevropský národ Árjové navázal na starší kulturu
písmo: rozluštěné – védy = sbírky tehdejších vědomostí (vědy)
náboženství:
a) hinduismus – mnoho bohů
b) buddhismus – odsuzuje násilí, vzniklo asi v 6.stol.př.n.l.
číselná poziční soustava
– vyspělá architektura a sochařství

Budha

 

Indický chrám

Indická socha


Čína:


Čína

– čínská civilizace trvá nepřetržitě 4 000 let
– kolem řek Chuang-che a Jang-ć-tiang
písmo: má asi 5 000 znaků, příběhy, účty, korespondence, slovníky
– většina obyvatelstva žila na venkově a živila se zemědělstvím
– opevněná města
umění: literatura, malířství, sochařství, divadlo, architektura

Sochy čínských válačníků v životní velikosti

věda: astronomie, matematika, medicína, meteorologie, zeměpis
hospodářství: rýže, čaj, hedvábí, bronz, železo, sklo, porcelán, papír, knihtisk, kompas, kormidlo, chomout, střelný prach na ohňostroje, stroje poháněné vodou
náboženství:
a) konfuciánství -„Nečiň jiným to, co nechceš, aby čili tobě.“
b) buddhismus
– školení státní úředníci, jednotné míry a váhy
– Velká čínská zeď


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *