Český jazyk – všeobecný

1. Jaký druh nepatří do druhů číslovek?

 1. základní
 2. řadové
 3. násobné
 4. dělitelné

2. Jak se nazývá dvojné číslo?

 1. duel
 2. dvoučíslo
 3. dvojče
 4. duál

3. Jaký slovní druh z nabídky je ohebný ?

 1. Podstatná jména
 2. Citoslovce
 3. Předložky
 4. Příslovce

4. Označ slovní druh slova, které je napsáno velkými písmeny: Šli jsme KOLEM rybníka.

 1. Podstatné jméno
 2. Zájmeno
 3. Předložka
 4. Sloveso

5. Označ slovní druh slova, které je napsáno velkými písmeny: Všichni zůstali NAŽIVU.

 1. Příslovce
 2. Sloveso
 3. Podstatné jméno
 4. Částice

6. Jaký slovní druh je slovo, které je napsáno velkými písmeny: BLÍZKO naší zahrady teče krásný potůček.

 1. Příslovce
 2. Spojky
 3. Citoslovce
 4. Částice

7. Které slovní spojení je napsáno správně?

 1. měsýc Březen
 2. měsíc březen
 3. měsýc březen
 4. měsíc Březen

8. Které slovní spojení je napsáno správně?

 1. letný Slunce
 2. letní Slunce
 3. letný slunce
 4. letní slunce

9. Jaké slovo je napsáno správně?

 1. Polabí
 2. Polabý
 3. polabí
 4. polabý

10. Jaké máme druhy přívlastku?

 1. Shodný a neshodný
 2. Určitý a neurčitý
 3. Tázací a přací
 4. Žádný z nich není dobře

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *