Upřesnění definice minerálu

Upřesnění definice minerálu

Některé výjimky definici minerálu porušují, přesto jsou ale za minerály tradičně pokládány.[1]

Za minerály se tedy považují mimo jiné i:

 • Rtuť (která je za normálních podmínek kapalná)
 • Některé amorfní látky (např. opály)
 • Látky pocházející z jiných kosmických těles (Měsíc, Mars, meteority)
 • Biogenní materiály, pokud se na jejich formování podílely geologické procesy (např. minerály guana).

Naopak se za minerály nepovažují:

 • Voda v kapalném stavu (led je obvykle řazen mezi minerály), atmosférické plyny atd.
 • Ropa a nekrystalické bitumenní látky (např. uhlí)
 • Antropogenní (člověkem vytvořené) materiály, geologickými procesy modifikované antropogenní materiály
 • Látky vzniklé zásahem člověka do přírody (např. produkty hoření uhelných hald), ale naopak za nerosty považujeme látky vzniklé přeměnou materiálu hald dolů, na stěnách důlních děl atd.
 • Biogenní materiály, pokud nejsou modifikovány geologickými procesy (žlučové kameny, schránky měkkýšů apod.),
 • Směsi minerálů
 • Horniny. Ty jsou obvykle mechanickou směsí různých minerálů (např. žuly se skládají z křemene, živců, slíd a dalších minerálů). Výjimkou jsou monominerální horniny tvořené jen jedním minerálem (např. mramor se skládá pouze ze zrn kalcitu)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *