Starověké Řecko Sparta X Athény

Starověké Řecko
Sparta X Athény


10/ Sparta a Athény

– Řekové nevytvořili jednotnou říši
Městské státy = polis, poměrně malé, chrám, úřady, tržiště, dílny, nejbližší okolí se zemědělskými statky


SPARTA:

– založili ji Dórové
– prostý vojenský způsob života
3 skupiny obyvatelstva:
1) Sparťané – plnoprávní
2) Heilóti – nesvobodní
3) ostatní – svobodní, bezprávní
zemědělství : půda patřila všem Sparťanům, soběstačnost ve výrobě potravin
řemesla a obchod na nízké úrovni
dva králové – měli neomezenou moc jen za války, zároveň byli kněžími, soudci, veliteli
rada starších – 30 členů, podíl na moci v době míru
lidové shromáždění – účastnili se všichni Sparťané, 1xměsíčně, řešilo nejdůležitější problémy – v míru


ATHÉNY:

Athénská Akropolis

– nebyly dobyty Dóry => vyšší životní a kulturní úroveň než ve Spartě
– rozvinuté zemědělství, řemesla a obchod
– kladli důraz na vzdělání a umění
Solónovy reformy: omezily vládu aristokracie, podřídily soudy zákonům, umožnily rychlý hospodářský rozvoj
Ústava: rozdělila Athéňany podle majetku do 4 skupin => různá práva, umožnila vytvoření nového způsobu vlády – demokracie = vláda lidu, všichni Athéňané měli aktivní i pasivní volební právo, byli si rovni před zákonem
– cizinci, ženy, blázni a otroci politická práva neměli


11/ Peloponéská válka:

Peloponéská válka – (431-404př.n.l.)
Athény – Perikles – vrchol demokracie, se svými sousedy vytvořily námořní spolek, své spojence ale hospodářsky využívaly ke zvětšování své moci a k dalšímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji
Sparta – vojensky silná, ale hospodářsky se nerozvíjela, se svými spojenci vytvořila Peloponéský spolek, vítězně válčila s Athénami o vedoucí úlohu v Řecku, sjednotit Řecko se jí však nepodařilo


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *