Palestina

Palestina

Dříve se jmenovala Kanaán, dnešní název vymysleli Římané podle mořských národů
Město Jericho – nejstarší
V průběhu 13. století hebrejsko-izraelské kmeny, v čele soudci (doba soudcovská)
Saul – 1200př.n.l., první král z rodu Benjamin, konec doby soudcovské
David – z rodu Juda
Šalamoun – moudrý, staví chrám
Rozpad na Izraelské (dobyto Novoasyrskou říší) a Judské království (hlavní město Jeruzalém)
Součást Perské říše
Po smrti Alexandra Velikého součást říše Selekovců (polyteisté), povstání Makkebejských
64 př.n.l. Římané ovládají
66 – 70 n.l. – válka, v čele Titus Flavius Vespasianus, císař Nero umírá, T.F.V. císařem
Válku končí T.F.V. mladší (syn), židé žijí v diaspoře


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *