Úlomkovité horniny

Usazené úlomkovité horniny

22. 12. 2008

Usazené horniny

 • = sedimenty
 • vznikají usazováním různých látek na dně moří, řek, jezer ale i na souši
 • jsou vrstevnaté
 • dělíme je na: úlomkovité, organogenní a chemické

 

Úlomkovité

 • vznikají přenesením a usazením úlomků hornin
 • přemisťování: vodou, větrem, ledovcem, gravitací
 • když se usadí, jsou nejprve sypké, pak se zpevní
 • zpevnění tmelem, tmel: jíl, CaCO=> vzniká hornina

 

a) Slepenec

 • vzniká stmelením zaobleného štěrku
 • výskyt: Brdská vrchovina

 

b) Brekcie

 • stmelením ostrohranného štěrku

 

c) Pískovec

 • stmelením štěrku
 • častá hornina, snadno zvětrává, drolí se
 • barva podle barvy písku
 • výskyt: Český ráj, Prachovské skály, Labské pískovce, Broumovsko, Kokořínsko,  Beskydy, Pravčická brána
 • vytváří tzv. skalní města
 • využití: stavební kámen, dekorační kámen
 • písek: drobná zrnka, často křemen, živec, slída, často unášeny vodou, větrem; používají se ve sklářství a stavebnictví

 

d) Spraš

 • většinou sypký
 • vzniká přenesením materiálu větrem (křemen, živec)
 • tmel: CaCO3
 • barva žlutohnědá
 • na spraši vznikají černozemě

 

e) Hlíny

 • zvětraliny
 • důležitou součástí půdy

 

f) Jílovec

 • zpevněním jílu
 • barva: šedozelená
 • výskyt: Česká tabule

 

g) Jílová břidlice

 •  zpevněním jílu
 • mezi jílovcem a břidlicí je rozdíl ve zpevnění
 • barva černá
 • využití: střešní krytiny

 

h) Jíl

 • nezpevněná mazlavá usazenina
 • usazením na dně řek, moří
 • výskyt: Jihočeské pánve
 • využití: surovina pro výrobu cihel, keramiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *