Vznik a vývoj člověka

Vznik a vývoj člověka

Paleolit – největší, nejdelší a nejméně prozkoumané období
Vznik a vývoj člověka (od konce třetihor), střídání dob ledových a meziledových (ledová o 15°C méně, meziledová o 3°C více než dnes)
Lidé byli ovlivněni dobami ledovými a meziledovými (kladně i záporně), mění se fauna i flóra

Změny

Hominizace – polidšťování na počátku čtvrtohor, trvala 2 mil let
Napřimování postavy
Chůze po dvou
Vývoj ruky – palec oproti zbylým prstům
Ustupuje čelo, brada, kulaté očnicové oblouky
Mizí zvířecí vzezření
Růst objemu mozku
Vznik artikulované řeči
Sapientizace – rozvoj mozku, myšlení, psychiky, společenský život

Předchůdci člověka

Egyptopikésus – podobal se vřešťanovi, 5 – 6 kg, vegetarián, leze po stromech
Kenyapitékus – 10 kg, zesílená sklovina zubů, jí maso
Dryopitékus – 1 m, 35 kg, žije v tlupách (20 členů), všežravec
Dochází k ochlazování, ubývá vegetace, napřimování postavy, už neskáče po stromech (není jich tolik)
Ramapitékus – 110 – 120 cm, klátivá chůze po dvou, menší tlupy (asi 5 členů), všežravec, je schopen sebrat kámen ze země a hodit na strom, aby si shodil nějaké ovoce
Australopitékus – 150cm, 50kg, živí se sběrem, Afrika, házení kamenů
Homo habilis – 150cm, 50kg, živí se sběrem, Afrika, vydává artikulované zvuky, umí využít oheň, jednoduché nástroje
Homo erektus – 160cm, 60kg, živí se mršinami, Evropa, Čína, Jáva, umí rozdělat oheň, opéká maso, staví jednoduché příbytky ze dřeva, používá nástroje, dorozumívá se
Homo sapiens neandrtális – 170cm, 80kg, loví a sbírá, na celém světě, mluví posunky, přemýšlí, bydlí pod skalními převisy, pohřbívá mrtvé, zárodky filozofie a náboženství
Homo sapiens fossilis – 180cm, 90kg, specializovaný lov, na celém světě, organizuje, lsti, mluví řečí, vyrábí šípy, provazy, šije, zdobí se, počátek umění, kanibalismus, matriarchát


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *