Aritmetika

Aritmetika

První krok, objevení čísla, to vlastně bylo pro vznik matematiky to nejdůležitější, a trvalo to nejdéle. A co ještě dalo práce, než byly vynalezeny číslice a stanovena pravidla pro počítání číslic.My už jsme ve výhodě. Stačí, naučíme-li se tato pravidla a budeme umět počítat. Aby se vám to dařilo co nejdéle přeje autorka.

 

1. strana Číslice a čísla
Číselné řády
Číselný rozvoj
2. strana Přirozená čísla
Přirozená čísla – číselná osa
Přirozená čísla – zaokrouhlování
Přirozená čísla – početní výkony
Pořadí početních výkonů
3. strana Dělitelnost – násobek čísla
Dělitelnost – dělitel čísla
Znaky dělitelnosti
4. strana Prvočísla
Čísla složená
Rozklad na součin prvočísel
Společný násobek čísel
Společný dělitel čísel
Čísla soudělná a nesoudělná
5. strana Desetinná čísla – porovnávání
Desetinná čísla – sčítání, odčítání
Násobení a dělení 10, 100, 1000
Desetinná čísla – násobení
Desetinná čísla – dělení se zbytkem
6. strana Čísla celá – číselná osa
Čísla navzájem opačná
Znaménko mínus –
Čísla celá – uspořádání
Čísla celá – sčítání
Čísla celá – odčítání
Čísla celá – násobení a dělení
7. strana Zlomky – pojem zlomku
Rovnost, rozšiřování, krácení
Zlomky – základní tvar
Zlomky – uspořádání
Zlomky – čísla smíšená
Zlomky – sčítání a odčítání
Zlomky – násobení
Dělení – převrácený zlomek
Složený zlomek
Zlomky – desetinné zlomky
Zlomky – periodická čísla
8. strana Mocnina a odmocnina
Reálná čísla – číselné obory

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *