Stěhování národů

Stěhování národů

Konec 4. století
Vpád Hunů z Asie (turkotatarský kmen z Mongolska)
Útok na Čínu, stavba Velké čínské zdi
Útok na západní germánské kmeny okolo Černého moře
Dobývají kmen Ostrogótů, Vizigóti utíkají se svolením císaře do Říma
Řím se přelidňuje, politické problémy a nepokoje
Bitva u Hadrionopole 378 n.l. – Římané poraženi, 410 n.l. vypleněn Řím
Hunové vzezřením budí hrůzu, sedí na koních, mají dobré luky a šípy – psychologická válka
Atilla – náčelník Hunů, vládl s bratrem (vraždí ho), Hunská říše (Germáni a Slované), terorizuje celou Evropu, po svatbě se svojí 20. manželkou (16 let stará germánská princezna) umírá
Bitva u Katalaunských polí – Hůnové vs. Římané + Germáni, nerozhodně, za rok útok na Itálii
Alamanové – 1. národ, který se dal do pohybu
Burgundi – JV Francie, pod nadvládou Franské říše
Durinkové – konec 5. století, u nás, součást Franské říše
Frankové – Sálské a Ripuárské kmeny – kolem Rýna, sjednotil Chlodvík vzniká Franská říše
Gótové – nejčetnější kolem černého moře, Vizigóti a Ostrogóti, Vizigóti plení Řím, tvoří Tolosánské a Vizigótské království (711 zničeno Araby) Langobardi – Morava, S Itálie – Langobardské království (dobyto Karlem Velikým) Vandalové – plení Řím, živí se pirátstvím, usazují se v Africe


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *