Eneolit

Eneolit

4000 – 3200 př.n.l. – pozdní doba kamenná
Nazýván také chalkolit – experimenty s kovy
Vznik prvních států – Egypt
Do Evropy znalosti přes Balkán
První oradlo – mohou více vypěstovat (zvětšuje se osevní plocha) → nadprodukt (moc jídla) → první dálkoví obchodníci
První společenská dělba práce – nejen zemědělci, ale i řemeslníci, šamani, bojovníci, náčelníci
Zápřah zvířat (kastrace), existují stále rituální pohřby zvířat
Počátek patriarchátu, příbuzenství podle muže
Párové rodiny, sňatky, menší domy, muž potřebuje syna dědice – vznikají společenské rozdíly
Naleziště – Velvary, Makotřasy

Kultury

Nálevkovitých pohárů – severní Čechy, stavba opevněných sídlišť, vlastní oradlo, tavba mědi
Kanelované keramiky – Slovensko, 3200 př.n.l., diferenciace společnosti, znají kolo a vůz
Kulovitých amfor – 3000 – 2500 př.n.l., odlišuje se, ze severu, pohřby dobytčat
Šňůrové keramiky – ozdobou otištěný provaz, pastevci z východu, velice mnoho nálezů
Zvoncových pohárů – 2400 – 2300 př.n.l., z jihu, z Alp, nemají sídliště, pohřebiště, šperky, dýky

Kamenné památky

Menhiry – osamoceně stojící kameny, kamenné řady (aleje)
Cromlechy – dokola stojící kameny, uvnitř centrální prvek
Dolmeny – jednoduché komory, hrobky, oltáře
Trilit – dva kolmo vztyčené kameny s překladem
Velká Británie – Stonehenge, Salisbury, Avebury, Windmill hill, Silbury hill
Francie – Carnac, Le Grand Menhir, Megalitické hrobky, Saint Michel, Te’viec, Gavrinis-Morbihan
ČR – Chabry, Horoměřice, Družec, Rakovník, Drahomysl, Selibice
Španělsko, Malta, Gozo, Německo, Korsika, Sardinie


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *