Pobělohorská literatura

Pobělohorská literatura

 Pobělohorská literatura.

Česká literatura se poprvé rozdělila na oficiální (Bedřich Bridel), ineditní (Bohuslav Balbín) a exilovou (Jan Amos KomenskýPavel Stránský a Pavel Skála ze Zhoře).

Je dobou „temna“ spíše proto, že pod vlivem osvícenských předsudků se historici o toto období příliš nezajímali. Příkladem je nezájem o život a dílo vysmívaného Jan Václava Pohla. Jména jako Josef Bonaventura Piter (17081764) nebo Jan Zeberer (17171789), autor první česky hrané hry, překladu Krügerovy německé komedie Herzog Michel – Kníže Honzýk (1771), jsou dnes zcela zapomenuta. Gelasius Dobner (17191790) bývá řazen do první generace českých obrozenců, ač tam věkově nepatří.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *