Maďarsko

Maďarsko

Maďarská republika
Magyar Köztársaság
Vlajka Maďarska

vlajka

Znak Maďarska
znak
Hymna: Himnusz
Motto: Historický: Regnum Maria Patronae Hungariae
(Královna Marie, patronka Uherské země)
Geografie
Poloha Maďarska
Hlavní město: Budapešť
Rozloha: 93 030[1] km² (107. na světě)
z toho 0,74 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Kékes (1 015[1] m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 10 035 000 [2] (80. na světě, září 2008)
Hustota zalidnění: 109 ob. / km² (93. na světě)
HDI: ▲ 0,874 (vysoký) (2007)
Jazyk: maďarština, jazyky nepočetných menšin
Národnostní složení MaďařiNěmciRumuni,Romové [1]
Náboženství římsko- a řecko-katolické(50%), kalvínské (30%),luteránské (5%)[1]
Státní útvar
Státní zřízení parlamentní republika
Vznik 16. listopadu 1918(rozpad Rakouska-Uherska)
Prezident László Sólyom (od5. srpna 2005)
Předseda vlády Gordon Bajnai (od14. dubna 2009)
Měna forint (=100 fillérů) (HUF)
HDP/obyv. (PPP) 20 500[1] USD (45. na světě,2008)
Giniho koeficient 28[1] (2005)
Mezinárodní identifikace
ISO 3166-1 348 HUN HU
MPZ H
Telefonní předvolba +36
Národní TLD .hu

 vnitrozemský stát ležící ve středníEvropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem (366 km) aSlovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem(151 km) na jihu, s Rumunskem(443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na severu. Maďarsko je členskou zemí Severoatlantické aliance(NATO), členskou zemí Evropské unieVisegrádské skupiny a mnoha dalších mezinárodních organizací.

Pro mnoho lidí je Maďarsko zemílázní, vína a ostrých jídel.[3][4] To vše je pravda. Maďarsko tak získalo svou tvář vlivem jižních kultur, ale i z poznatků z cesty do Evropy a původnímu domovu Maďarů naUralu. Asi nejtypičtějším znakem jejich nemístního původu je jazyk.Maďarština, která je z Ugrofinské jazykové skupiny, je podobná několika jazykům, kterými se ještě dnes mluví zejména na severu Evropy. Nejpodobnější jazyky jsou v dnes ruském Chantymansijském autonomním okruhu. Maďaři, vedení Arpádem přišli do Evropykoncem 9. století. Od té doby jsouMaďaři a jejich Maďarsko nedílnou součástí Evropy.[5] Novodobé dějiny Maďarska jsou například těsně spjaty s českýmislovenskými ibalkánskými dějinami.[6][7][8][9]

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Velká část tzv. Maďarského království totiž byla po první světové válce díky smlouvě v Trianonu připojena k sousedním státům, většinou zcela nově vzniklých. Severní část byla připojena k Československu, východní SedmihradskoRumunsku, jižní část ke Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. ZápadníBurgenland byl připojen k Rakousku. Rozdělení bylo většinou podle administrativního děleníUherska (případ Horních Uher) nebo podle národnostního složení (např. Burgenland).

 Dějiny

Podrobnější informace naleznete v článcích Dějiny Maďarska a Uhersko.

Nejstarší obyvatelé území dnešního Maďarska zde žili již před téměř půl milionem let. Nejvíce archeologických nálezů je hlavně ze severního Maďarska. Dalšími obyvateli se později stali i Keltové,Římané, ale také Ilyrové.[10]Římané zde zřídili provinciiPannonia. Ve východní části Maďarska a severního Rumunskabyla zřízena provincie Dacia. Provincie byly osídleny kolonisty zItálie. V této době vznikla i pozdější maďarská města. Centrem Pannonie se staloAquincum (severozápadní část dnešní Budapešti), dále pak byly založena města Savaria(dnes Szombathely), Scarabantie (Sopron), Arrabona (Győr), Gorsium (Tác) a Sopianae(Pécs)[11]. Po Římanech zdědili Maďaři například vinařství[11], které je také nedílnou součástí maďarské kultury. Germánské kmeny vytlačily Římany koncem 5. století. I přes to, že germánské kmeny, nebyly křesťany, tak kostely, které zde zbyly po Římanech, stále zůstaly v provozu.[12]

Na konci prvního tisíciletí byla země obydlena maďarskými (uherskými) kmeny, které se po bitvě na Lešském poli vzdaly výbojů a začaly obdělávat úrodnou Panonskou pánev.[13] Zhruba v této době také přijali křesťanství.[14] Ve středověku se na tomto území vytvořilo Uherské království, jehož vlády se načas zmocnil i český král. Historické Uhersko zahrnovalo Panonskou nížinu, dnešní SlovenskoPodkarpatskou RusSlavonii,VojvodinuBanát a Sedmihradsko.

Svatý Štěpán I. přinesl do Uher křesťanství. Památník v Ostřihomi

Od 16. století bylo ohrožováno a načas i vyvráceno Osmanskou říší; turecká vojska obsadila nížinu a postoupila až k Vídni, kde byla poražena. Poté už výboje Osmanů nebyly tak zničující. V 17. století se Uhersko postupně stalo součástí Rakouské monarchie, v jejímž rámci byla spíše zemědělskou zemí. Po potlačené revoluci roku1848 se Maďarům podařilo dosáhnout Rakousko-uherského vyrovnání (1867), čímž vzniklo vlastní Rakousko-Uhersko.[15]

Po roce 1910 se celkově stupňovalo napětí v celé Evropě, 28. června 1914 spáchali srbští studenti v Bosně úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d’Este. Rakousko-Uhersko poté vyhlásilo Srbsku ultimátum[16] a zajistilo si pro případnou válku podporu Německa. Srbsko požadavky rakouského ultimáta téměř zcela přijalo, ale jelikož nebyly přijaty zcela, přerušilo Rakousko-Uhersko jednání (23. července) a vyhlásilo částečnoumobilizaci a poté (28. července) i válku.[16] Tímto vyhlášením začala I. světová válka, při které se dostala do konfliktu prakticky celá Evropa.[16]

V Rakousku-Uhersku se v průběhu války projevily všechny jeho problémy. Jedním z největších problémů byla národní nejednotnost a špatná ekonomická situace, válka Rakousko-Uhersko vyčerpávala více než jiné země a to se bylo nuceno orientovat stále více na Německo, což vzbuzovalo nelibost u neněmeckých národů monarchie. Po smrtiFrantiška Josefa I. (21. listopadu 1916), nastoupil na trůn Karel I., jeho politika však nedokázala najít cestu k novým národním snahám. V již zoufalé situaci se pokusil vyhlásit 16. října 1918 federaci, ještě v průběhu října se začalo Rakousko-Uhersko rozpadat a 1. listopadu zprostil Karel I. uherskou vládu přísahy věrnosti.

Po rozpadu Rakouska-Uherska (1918) nově vzniklé Maďarsko ztratilo skoro dvě třetiny své původní rozlohy, což v meziválečné době určovalo jeho vztahy k sousedním zemím s maďarskými menšinami a významně je ovlivňuje i dnes.

Za druhé světové války se Maďarské království pod vedením regenta Miklóse Horthyhoorientovalo na stranu Německa. Maďaři měli oproti všem svým sousedům výhodu, že nejsou slovanský ani románský národ, proti kterému Hitler bojoval především. V Maďarsku ale žilo mnoho židů, kteří byli následně posíláni do koncentračních táborů. Romové měli osud stejný i když ne v takové velké míře. Němci, jakožto věrní spojenci připojili k Maďarsku jižní Slovensko. Následně Horthy s Hitlerem připojili k Maďarsku iSedmihradsko. V polovině října 1944 se Miklós Horthy rozhodl dát na stranu spojenců. Pokus mu však nevyšel. Nacisté ho uvěznili a do čela vlády postavili nového vůdce maďarských fašistů Ference Szálasiho.[17]V této době už byla před branami BudapeštiRudá armáda. Podle Hitlera byla Budapešť poslední překážka jak Rudou armádu zastavit před příchodem do Vídně a do celého Německa. Hitler tedy nakázal bránit Budapešť do posledního muže. Pro Sovětský svaz bylo dobytí Budapešti symbolem prestiže a nárok na Maďary při poválečném rozdělování Evropy. Obě strany se tedy do boje pustily nasazeně a neberouc ohled na počet padlých vojáků. Odstupující německá armáda nasadila vzdušné síly a začala Budapešť bombardovat. Vyhodila do povětří všechny mosty přes Dunaj a zničila také mnoho domů. Po téměř stodenním boji bylo město plné trosek a mrtvol.

Po druhé světové válce se Maďarsko stalo jednou ze zemí komunistického bloku.

PomníkMaďarskému povstání v roce 1956 ve městěKalocsa

V polovině padesátých let v Maďarsku sílilo protikomunistické cítění, které vyvrcholilopovstáním na podzim roku 1956. Davy lidí se zvětšovaly a protesty byly čím dál větší. Po bitvě, která proběhla u Maďarského rádia mezi demonstrujícími a policií se zdálo, že komunisté odstoupí, ale povolali na demonstrující Maďary vojska Sovětského svazu.[18]Po neustupujících bojích se maďarští politici vyjednat odstup sovětských vojsk z území Maďarska a dát se na neutrální postoj po vzoru sousedního Rakouska.[19] Boužel po dohodě SSSR a USA o Suezském průplavu, znamenala, že se Sověti průplavu vzdají, ale Západ nebude zasahovat do revoluce v Maďarsku.[20] Mezinárodní neutralita Maďarské lidové republiky se samozřejmě nelíbila Sovětskému svazu a tak po několika dnech opět vstupila sovětská vojska na území Maďarska. Začali bombardovat Budapešť a v ulicích vypukly boje mezi obyvateli a sovětskou armádou. Vojáci stříleli po obyvatelích, dokonce rabovali i domy. Nakonec maďarská vláda v čele s Jánosem Kádárem opět vstoupila do sféry tzv. východního bloku. Sen o neutrálním demokratickém Maďarsku se tedy rozplynul a sovětská armáda zůstala na území Maďarska až do roku 1991, stejně jako vČSSR po roce 1968.

Ferenc Gyurcsány, premiér Maďarska do roku 2009

Nepokoje neproběhly jen v Budapešti, ale v každém větším maďarském městě,[19]ovšem nejbrutálnější bylo povstání právě v hlavním městě. Povstání si vyžádalo mnoho obětí hlavně z řad Budapešťanů. Symbolem tohoto povstání se stala maďarská vlajka s vyříznutým státním znakem, který byl uprostřed bílého pruhu. Tehdejší státní znak totiž obsahoval rudou hvězdu, symbol komunismu. Téma Maďarské povstání bylo tedy na 30 let tabu. Až po roce 1989 se začalo o tomto povstání opět mluvit.

Nový režim zejména od 60. let však zachoval jisté liberální prvky především v ekonomické oblasti („gulášový socialismus“) a tak se v 80. letech Maďarsko mohlo vydat cestou pozvolných reforem a předání moci demokratické opozici.

Po pádu komunismu vzrostla inflace do velikých rozměrů. V roce 1999 se Maďarsko stalo členem NATO,[21] po průběhu úspěšných reforem v roce 2004 členem EU. V roce2006 proběhlo v Budapešti několik demonstrací za odstoupení premiéra z Maďarské socialistické strany Ference Gyurcsányho, který veřejnosti přiznal že lhal o maďarském rozpočtu.[22] V rámci reforem zavedl poplatky za školství a zdravotnictví, které byly později v referendu odmítnuty.[23] Demonstrací se vedle opoziční strany a demonstrujících Maďarů zúčastnili i maďarští nacionalisté. V ulicích visely staré maďarské (Arpádské) červeno-bílé vlajky.[24] Nespokojenost s levicovou vládou nepřímo dává na popularitě nacionalistické skupině tzv. „Maďarské gardě“. Její členové volají po znovu získání území, které před smlouvou v Trianonu patřila k Maďarsku (Uhersku). Kromě demonstrací, proběhlo v letech 2006 až 2008 také několik stávek požadujících většinou vyšší platy (např. třídenní stávka železničářů MÁV).[25][26] Těmto potížím přidala na síle také finanční krize, která na podzim roku 2008 silně zasáhla maďarskou ekonomiku.[27]

 Geografie

Podrobnější informace naleznete v článku Geografie Maďarska.

Typická rovina jižního Maďarska

Maďarsko je převážně rovinatá země, hlavně díky jeho poloze na Panonské pánvi. Pouze na severu okolo města Miskolc se rozkládá menší pohoří, které je součástíKarpat. Největším kopcem Maďarska je Kékes, který se nachází v pohoří Mátra, nedaleko města Eger.[28] Na jihu Maďarska se rozkládá Velká uherská nížina (Alföld), která zasahuje až do sousedního Rumunska a do Srbska. Rovinatá krajina Velké uherské nížiny je z velké části přeměněna na zemědělskou, zachovaly se ale zbytky původní maďarské středoevropské stepi, označované jako puszta. Tato krajina je ochraňována např. jako národní park Hortobágy. Ovšem na jihozápadě Maďarska najdeme několik menších pohoří, zvláště v okolí největšího jezera Maďarska, Balaton. Nejvýznamnějším pohořím z téhle oblasti je Bakoňský les, který je severně od Balatonua nachází se v něm i město Veszprém. Asi 89% území nepřesahuje nadmořskou výšku do 200 m, nad 400 m n. m. leží asi jen asi 2%.[29] Polohové rozdíly severního a jižního, či západního a východního Maďarska jdou poznat i v hlavním městě. Západní částBudapešti (Budín) je v poměrně velkých kopcích, východní Pešť je oproti tomu v rovině.[30]

 Vodstvo

Dunaj pod hradem Visegrád

Nejdůležitější řekou maďarského vodního systému je bezpochybně Dunaj (Duna), do které se vlévá většina řek pramenících na území Maďarska. Dunaj protéká severním Maďarskem a tvoří z části hranici se Slovenskem. U města Visegrád ovšem otáčí svůj směr k jihu a protéká středem Maďarska, přes Srbsko až do Rumunska. Na Dunaji leží město Budapešť, ale i několik dalších měst, například EsztergomKomárom aDunaújváros. Další důležitou řekou je Tisa (Tisza) protékajíce východním Maďarskem.Tisa se do Dunaje vlévá až na území Srbska severně od Bělehradu. Dalšími důležitými řekami jsou DrávaRábaBodrogKörös a další řeky.

 Klima

Maďarské podnebí je kontinentální s chladnými zimami a horkými léty. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10°C, v létě 27 až 35°C, v zimě přibližně 0 až -15°C. Ve výjimečných případech se vyskytují i extrémy o teplotě od 42°C v létě do -29°C v zimě. Průměrné roční množství srážek je asi 600 mm. Rozložení deště nad Maďarskem je většinou nepředvídatelné. Západní části Maďarska se obvykle dostává více srážek ročně než východní části, kde se často vyskytují velice suchá léta.[31]

V osmdesátých letech 20. století se začaly do krajiny projevovat účinky znečišťujících látek. Zejména herbicidy používané v zemědělství a řada dalších průmyslových škodlivin. Nejvíce bylo znát znečištění vodních ploch, což ohrožovalo nejen vodní živočichy, ale i volně žijící zvěř. Přestože se o tomto problému v Maďarsku ví, nebyly zatím přijaty vládou potřebná opatření.[32]

 Budapešť – vývoj počasí během roku 
Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Nejvyšší průměrná teplota [°C] 2 5 11 17 22 25 27 27 22 16 8 3
Nejnižší průměrná teplota [°C] -3 -1 3 7 12 14 16 16 12 8 3 -1
Srážky [mm] 40,6 30,1 33 40,6 61 68,6 45,7 55,9 38,1 33 58,4 48,3
Zdroj: The Weather Channel[33]

 Města

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam měst v Maďarsku.

Hlavním městem Maďarska je Budapešť, který vznikl spojením Budína (západní část),Peště (východní část) a Starého Budína (maďarsky Óbuda), rozkládající se v severozápadní části dnešního hlavního města. Druhým největším městem je v současnosti Debrecín. Nachází se na východě země nedaleko hranic s Rumunskem. Dále následuje Miskolc (někdy česky nazýván Miškovec). Jedná se o severomaďarské město, které je spíše průmyslovým centrem. Za socialistické éry zde vyrůstala sídliště a průmyslové podniky.

Město Maďarský název Počet obyvatel

Budapešť – Országház

Miskolc

Pécs

1 Budapešť Budapest 1 697 343
2 Debrecín Debrecen 204 297
3 Miškovec Miskolc 175 701
4 Segedín Szeged 162 889
5 Pětikostelí Pécs 156 567
6 Ráb Győr 127 594
7 Nyíregyháza Nyíregyháza 116 336
8 Kecskemét Kecskemét 108 286
9 Stoličný Bělehrad Székesfehérvár 101 465
10 Szombathely Szombathely 80 154
11 Solnok Szolnok 76 331
12 Tatabánya Tatabánya 71 154
13 Kaposvár Kaposvár 67 954
14 Békéscsaba Békéscsaba 65 691
15 Zalaegerszeg Zalaegerszeg 62 029
16 Veszprém Veszprém 61 131
17 Érd Érd 60 546
18 Šoproň Sopron 56 394
19 Eger Eger 56 317
20 Dunaújváros Dunaújváros 51 378

 

Obyvatelstvo

Podrobnější informace naleznete v článcích Obyvatelstvo Maďarska aMaďaři.

Vývoj počtu obyvatelstva pouze na území dnešního Maďarska

Maďaři přišli na území dnešního Maďarska koncem 9. století. Bylo jich kolem 250 000 – 500 000. Před jejich příchodem byla země obývána Slovany. Zejména Bílými Chorvaty. Vyskytovali se zde i keltské a ilyrské kmeny, později sem přišli Římané. Během 300 let už žilo v v Panonské pánvi a Sedmihradsku kolem 2 miliónů Maďarů. V roce 1910 měloUhersko 18 240 000 obyvatel z toho 54% Maďarů. Rozpadem Uherska po první světové válce se národnostní pestrost uskromnila. V roce 1920 žilo již v Maďarsku pouze 7,5 miliónu obyvatel z čehož 90% Maďarů. Početná židovská komunita z Maďarska odešla během druhé světové války a těsně po ní.

Dodnes žije velká maďarská komunita hlavně v Sedmihradsku (kolem 1,5 miliónu), na jižním Slovensku (500 tisíc Maďarů)[34], ale i ve Vojvodině, v Zámuří (dnešní Slovinsko) nebo na Podkarpatské Rusy. Maďarská komunita je zejména v Rumunsku a naSlovensku velice kontroverzní politické téma.[35] Avšak i přesto je v parlamentu těchto zemí obsažena i strana zaměřující se na maďarské obyvatelstvo (rumunská UDMR[36] a slovenská Strana maďarskej koalície[37]). Proti nim jsou většinou tamější nacionálnězaměřené strany (v Rumunsku Strana velkého Rumunska nebo na Slovensku Slovenská národná strana známá hlavně svým předsedou Jánem Slotou).

Oficiálním jazykem Maďarské republiky je maďarština. Jedná se o jazyk ugrofinské větve. Je tedy příbuzný například s finštinou nebo estonštinou. Maďarštinu považuje za svůj mateřský jazyk přibližně 95% obyvatel republiky. Zbylé procento jsou napříkladNěmci. Jedná se většinou o potomky tzv. Švábských Němců, kteří přišli do Uher koncem18. století. Dále v Maďarsku žijí Romové, zejména na severovýchodě země nedalekoslovenských hranic. Reálné číslo Romů v Maďarsku je sporná otázka. V roce 2001 při sčítání lidu jen 190 000 lidí se hlásilo k Romům, ale sociologické odhady dávají mnohem vyšší čísla (5-10 procent veškerého obyvatelstva). Od druhé světové války množství Romů rychle stoupá. Dnes každé páté nebo šesté novorozené maďarské dítě patří k romské menšině. Odhady založené na aktuálních demografických trendech prohlašují, že v roce 2050, 15-20 procent populace (1,2 miliónu) budou RomovéRumunská menšina žije převážně na východě země. Dále pak SlováciChorvati a Srbové. PrávěSrbové tvořili v 17. až 18. století velkou část obyvatelstva a to nejen na území pozdějšího Srbska, ale i v Budapešti. Počet Srbů v centrálním Uhersku se zvýšil zejména po dlouhých bojích Rakouska-Uherska s osmanskými nájezdníky, kdy Srbové odcházeli do relativně bezpečnějšího vnitrozemí.

 Náboženství

Podrobnější informace naleznete v článku Náboženství v Maďarsku.

Náboženství se v Maďarsku začalo vyvíjet již před příchodem Maďarů. Později pak bylo přijato křesťanství a začala christianizace především za vlády Svatého Štěpána. Když se Uhersko dostalo do osmanské nadvlády začali se ve městech stavět mešity. Asi nejznámější je mešita v Pécsi. V Maďarsku je nejvíce katolíků – především římských (kolem poloviny populace), částečně řeckých; kalvinisté tvoří asi 16 %, luteráni pak 3 %.Židé tvoří přibližně 1 % populace, okrajově (0,6 %) je zastoupen islám. 25 % populace jsou ateisté.

 Politika

Současný prezident MaďarskaLászló Sólyom

Podrobnější informace naleznete v článku Politický systém Maďarska.

Prezident republiky je volen parlamentem každých 5 roků, má převážně reprezentativní roli, ale i moc jmenovat předsedu vlády a vyhlašovat datum parlamentních voleb.Ministerský předseda vybírá ministry a má právo odmítnout je. Každý kandidát předstoupí před jeden nebo více parlamentních výborů v poradních otevřených slyšeních a musí být formálně schválený prezidentem. Jednokomorový, 386členný parlament (Národní shromáždění – Országgyűlés) je nejvyšší orgán státní moci, který zavádí a schvaluje legislativu navrhovanou ministerským předsedou. Národní parlamentní volby se konají každé 4 roky.

Současná vláda je tvořena socialistickou MSZP, která byla původně v koalici se středovou liberální stranou SZDSZ. Liberálové však v březnu roku 2008 odešli z vlády. Hlavní příčinou odchodu bylo odvolání tehdejší ministryně zdravotnictví Ägnes Horváthové.[38] Tehdejší premiér a předseda MSZP Ferenc Gyurcsány jí odvolal, kvůli ztrátě voličů MSZP díky poplatkům ve zdravotnictví, které ministryně zavedla. Jeho počin byl však zkritizován i jeho spolustraníky, jelikož poplatky byly ve vládním programu obou stran.[39] Dnes tedy tvoří socialisté menšinovou vládu, která podle posledních průzkumů má v občanech velkou nedůvěru kvůli špatné hospodářské situaci země.[40] Gyurcsány pod tímto tlakem umožnil pomocí takzvaného konstruktivního hlasování o důvěře vládě své odvolání 21. března 2009 a zvolení designovaného nástupce Gordona Bajnaie 14. dubna 2009 bez nutnosti konat předčasné volby, což vyvolalo nevoli opozice.[41]

 Administrativní dělení

Podrobnější informace naleznete v článku Administrativní dělení Maďarska.

Maďarsko se hierarchicky dělí na statistické regiony (NUTS 2). Dále na 19 žup s 23 městy se župním právem. Nakonec na 168 okresů (maďarskykistérségek, doslovný překlad znamená malooblast; viz. Seznam maďarských okresů).

 

 Župy

 Ekonomika

Podrobnější informace naleznete v článku Ekonomika Maďarska.

V roce 2001 se díky inflaci dostala do oběhu i dvacetitisícová bankovka

Privatizace a modernizace hospodářství po pádu komunismu proběhly bez větších problémů na rozdíl od jiných zemí východního bloku. Ekonomická situace Maďarska se v 90. letech razantně zlepšila. Tento úspěch je způsobený řadou faktorů. Jedním z nich je reformované hospodářství Maďarska již od 60. let, které se již soustředilo zejména na export. Existoval zde i soukromý sektor, což pomohlo k hladkému přechodu na současný ekonomický systém. V první dekádě 21. století vykazovalo Maďarsko silný růst a ekonomika země byla v průměru Evropské unie. Tento růst se v roce 2006 zastavil. Jednak politickou krizí, způsobenou přiznáním premiéra Ference Gyurcsánye ke lži o ekonomické situaci Maďarska. V roce 2008 dolehla na Maďarsko světová finanční krize. Následky patřili k nejhorším v Evropě, hned po Lotyšsku a Islandu.[42] Nezaměstnanostpo silném poklesu opět rostla. Hospodářský růst se zastavil a státní kasa utrpěla velký otřes. Problémy Maďarska odvrátili zahraniční investory zde investovat.[43] Místní vláda problém začala řešit příliš pozdě, což situaci také neprospělo. Cizí vlastnictví a investice do maďarských firem jsou větší, s nárůstem cizích investic, tvořících víc než 23 miliard dolarů od roku 1989. Soukromý sektor zahrnuje přes 80 % HDP. Maďarsko získá téměř jednu třetinu cizích investic přicházející do střední Evropy. Maďarskou měnou je forint. Vláda uvažuje kvůli finanční krizi o rychlém vstupu do eurozóny, od které si slibují zastavení ekonomického propadu a stabilní měnu.[44][45]

 Cestovní ruch

Széchenyi Gyógyfürdő je slavný lázeňský komplex v Budapešti

Maďarsko bylo v roce 1998 se 14,6 miliony turistů čtrnáctou nejnavštěvovanější zemí světa.[46] Turisté mají z velké části zamířeno k Balatonu a do hlavního městaBudapeště. Mezi nejznámější památky hlavního města patři budova parlamentu(Országház), Budínský hrad a Rybářská bašta. Ovšem to nejsou zdaleka všechny památky v Budapešti. Díky velké roli v době před první světovou válkou byl Budapešťcentrem kulturního dění Uherska. Už v polovině 19. století zde byla vybudována zoologická zahrada. Začátkem 20. století pak zábavní park Vidám park s horskou dráhou. Budapešť je považován za jedno z největších lázeňských měst na světě.Lázeňství má v Maďarsku bohatou historii. Všudypřítomné termální prameny jsou způsobeny zvláštním geologickým složením Karpatské kotliny, kde se nachází velice slabá zemská kůra. Lázeňství přinesli do tehdejší Pannonie Římané. Maďarskými prameny se léčil i Marcus Aurelius či Traján. Místní termální prameny objevili už pravěkýčlověk. Počátkem 4. století př. n. l. se Keltové usadili v blízkosti termálních pramenů na území dnešního Budapeště a založili opevněné město (oppidum) s názvem Akvinkum (v doslovném překladu „Hojná voda“).[47] I Římané se později na území hlavního města usadili a založili centrum Pannonie s názvem Aquincum. I zde archeologové nalezli pozůstatky bývalých lázní. Lázeňství se rozvíjelo nejvíce za turecké okupace v 16. a 17. století. Proto má mnoho lázeňských domů orientální nádech.[48]

 Doprava

Podrobnější informace naleznete v článku Doprava v Maďarsku.

Silniční doprava, jako v ostatních postkomunistických zemích zažívá obrovský rozmach. Staví a plánují se nové dálnice a urychluje se provoz na silnici. Hlavní úseky tvoří pět dálnic, směřujících do Budapešti. Všech pět je propojeno budapešťským obcvhatem M0, který je stále ve výstavbě. Jeho plánované dokončení je v roce 2015. Nejstarší z dálnic je M7 vedoucí z Budapeště, kolem Balatonu až k chorvatským hranicím. Výstavba této dálnice byla zahájena v roce 1964 a dokončena až v roce 2008. V Chorvatsku se napojuje na dálnici A4, vedoucí do ZáhřebuDálnice M1 vede směrem BudapešťVídeň. U obce Levél je odbočka na M15 vedoucí do Bratislavy. Dále pak dálnice M5 z Budapešti k srbským hranicím přes Szeged a Kecskemétdálnice M3M30 a M35 do Debrecenu aMiskolce a dálnice M6, která v budoucnu povede do Pécse. Dnes končí u městaDunaújváros.

Téměř každá obec a město je spojeno autobusovou dopravou. Na rozdíl od železniční sítě mají autobusy vetší pokrytí a proto jí denně použije kolem 1,6 milionu cestujících. Největší autobusovou společností v Maďarsku je Volán.

 Kultura

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská kultura.

Hollókő, ukázka lidové architektury severního Maďarska

Maďarská kultura je velice rozmanitá, ale zároveň v mnoha věcech i stejná. Maďarsko (Uhersko) bylo v minulých staletích jakousi kulturní velmocí pro celou jihovýchodní Evropu. Ovlivnila zejména kulturu rumunskou, ale i slovenskou či srbskou. Centrem maďarského kulturního dění je v současnosti Budapešť. Ne vždy tomu bylo tak. Například 10. a 12. století byla Ostřihom jednoznačně nejdůležitější město celéhoUherska. Mezi kulturní centra patří i města Debrecen, které hraje velkou roli v maďarském náboženství nebo město Pécs.

Maďarskou kulturu můžeme rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří oblast severního Maďarska. Zejména župa Borsod-Abaúj-Zemplén nebo Heves. Zde je tradiční pěstování vína, jako je například známý Tokaj. Druhou skupinu tvoří jihovýchodní Maďarsko v oblasti tzv. puszty. Do dnes zde převažuje zemědělství a chov dobytka. K místní kultuře patří jídla jako jsou pravý maďarský guláš nebo debrecínka. Další skupinou by mohli být Maďaři, žijící v Sedmihradsku. Národ Sikulů (Székely), tvořící převážnou část obyvatelstva v jihovýchodním Sedmihradsku, nebo Csángó, což jsou Maďaři žijící v oblasti historické Moldávie ve východním Rumunsku a v Moldavsku. Csángové mluví jazykem, který se dá srovnat se středověkou maďarštinou. Dalším kulturním okruhem může být oblast Západního Zadunají či okolí Balatonu.

 Literatura

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská literatura.

Maďarská literatura, stejně jako řada dalších středoevropských literatur, je v celé své historii ovlivňována západní kulturou, zejména na rakouskou a německou. Po přijetíkřesťanství v karpatské kotlině byla snaha místní obyvatele pořímštit. Úředním jazykem se stala latina. Královský dvůr zval do Uher umělce a architekty z FrancieNěmecka a dalších západoevropských zemí. Kulturní rozmach Uher byl veliký, avšak maďarská národní kultura tím trpěla. Většina textů byla psána latinsky, popřípadě německy. Rozmach maďarské literatury začal paradoxně největší zkázou pro všechny obyvatele Uherska a to vpádem Turků v 16. stoletíOsmanská říše byla nakloněna proti celé Habsburské monarchii a proti křesťanství. Situace tak využili maďarští spisovatelé, kteří konečně mohli psát v rodném jazyce. První maďarská díla jsou epická vyprávění o národních hrdinech a také velký rozmach kronikářství. Otcem maďarské lyriky a eroticképoezie se stal Bálint Balassi.[49]. Pozdější autoři epických básní jsou například Sebestyén Lantos Tinódi nebo Péter Selymes Ilosvai. Později se maďarština dostávala i do odborné literatury. Na přelomu 16. a 17. století se do maďarštiny začaly překládat i sakrální knihy. V tomto období byla sepsána i první maďarská encyklopedie.

Další léta byla ve znamení národního hnutí a protihabsburskému cítění. Cílem národního hnutí byla snaha o vytvoření nezávislého Uherska a osvobození od německé kulturní a jazykové nadvlády. Povstání bylo podporované i některými státy. Největší podporu měliMaďaři od Francie. Vůdcem hnutí se stal Ferenc Rákóczi. V počátku úspěch neměli. Oficiálním jazykem byla i nadále latina a němčina. Zastánci maďarského národního hnutí se proto scházeli na neveřejných místech. Později se jejich centrem staly Košice(maďarsky Kassa). Zde založili první maďarské divadlo. Mezi nejdůležitější autory knih v maďarštině na konci 18. století patří József Kármán nebo György Bessenyei, jehož díla jsou začátkem novodobě maďarské literatury. Později se k umělecké próze přidávají i dramatická díla. Mezi nejslavnější autory maďarských tragédií patří József Katona aKároly Kisfaludy. Začátek 19. století ovládli romány.

V roce 1848, kdy nastala dlouho očekávaná revoluce a boje za nezávislost na Habsburské monarchii. Tato doba je právem označována jako vrchol maďarské literatury. Největším autorem národních básní, podporujících národní hnutí je Sándor Petőfi. Po úspěšném převratu nastal velký zlom ve vývoji maďarské literatury a kultury celkově. Mezi největší Petőfiho nástupce patří básník Endre Ady, autor maďarského modernismu. Začátek 20. století přinesl spoustu nových velice úspěšných autorů, například Zsigmond Móricz. Po světových válkách maďarská literatura slaví velké úspěchy. Největším bylo ocenění spisovatele Imre Kertésze Nobelovou cenou za literaturu.

 Hudba

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská hudba.

Maďarská lidová hudba tvoří nedílnou součást národní identity a hraje významnou roli i v maďarské moderní hudbě. Maďarská hudba je oproti ostatním v Evropě velice výjimečná, stejně jako maďarský jazyk. V historii byla často zaměňována s hudbou cikánskou, která velice maďarskou národní hudbu ovlivnila. V průběhu staletí byla hudba, stejně jako literatura, ovlivňována západní kulturou. Až v 19. století se začal hledat typický maďarský hudební styl. Mezi největší skladatele, kteří hledali národní identitu patří Zoltán Kodály a Béla Bartók, který se inspiroval nejen maďarskou lidovou hudbou, ale i slovenskou či rumunskou. K významným maďarským skladatelům patří iFerenc Liszt. Po druhé světové válce, kdy bylo Maďarsko součástí komunistického bloku, se hudební písně s nevhodnou tématikou (písně které byly zpívány anglicky nebo měli protikomunistický charakter) zakazovaly. Koncem 50. let se však situace uvolnila a maďarský hudební průmysl zažil velikou slávu i ve světě. Mezi nejslavnější maďarskérockové skupiny všech dob patří IllesMetró a Omega, které jsou do dnes velice populární nejen v Maďarsku, ale i v Německu či Polsku. Jejich písně byly překládány různými světovými interprety včetně českých.

Guláš

 Gastronomie

Neopomenutelnou součástí maďarské kultury je také maďarská kuchyně. Snad nejznámějším prvkem maďarské kuchyně je paprika, která se ale rozšířila až v 17. století. Bez ní by byla nepředstavitelná gulášová polévkaperkelty, paprikáš, tokáň, rybářská polévka „halászlé„, nebo čabajka. Stejně tak důležité prvky jsou i cibule a vepřové sádlo, které dohromady tvoří základ maďarských masitých jídel. Nejvíce používaná masa jsou vepřové, hovězí a skopové a ve velkém množství i ryby. Přílohou k masitým pokrmům jsou nudle a halušky. Kromě červené papriky (neznamená pouze pálivou) jsou časté i zelené papriky a rajčata. Jako zeleninová příloha se nejčastěji používají okurky. Z polévek je častá fazolová s uzeninou, slepičí vývar s nudlemi, dále studené ovocné polévky se smetanou, zejména višňová. Polévky jsou husté a vydatné, a proto po nich často následují už jen moučníky. Nejznámější jsou štrůdly s tvarohovou, višňovou a makovou náplní, koláče, langoše a hlavně palačinky. Z nápojů je nejznámější maďarské víno, hlavně tokajské[50]

 Sport

Podrobnější informace naleznete v článku Sport v Maďarsku.

Jeden z nejznámějších maďarských sportovců je fotbalista Ferenc Puskás. Dal celkem 83 gólů v maďarském národním týmu[51] a 512 gólů v 528 zápasech v maďarské a později španělské lize.[52] Jeho nejznámějším zápasem je z roku 1954, kdy hrál finálemistrovství světa proti NSR. V roce 1958, po maďarské revoluci emigroval doŠpanělska, kde hrál v legendárním Real Madrid.[53] Maďaři jsou také velice zdatní ve vodních sportech, hlavně v plavání nebo ve vodním pólu. V roce 1956, kdy probíhala v Maďarsku revoluce porazili v legendárním zápase Sovětský svaz na olympijských hrách v Melbourne. Tyto olympijské hry však NizozemskoŠpanělsko a Švýcarsko bojkotovali, právě kvůli sovětské okupaci Maďarska.[54] K vodním sportům mají sportovci díky průtoku velkých řek Maďarskem a hlavně díky Balatonu skvělé přírodní podmínky.

 Věda a školství

Od roku 2007 má Nobelovu cenu celkem 13 maďarských vědců a 8 Maďarů žijících v zahraničí.[55] Maďarsko je slavné svým institutem matematiky. Mezi nejvýznamnější maďarské matematiky patří János Bolyai, zakladatel neeukleidovské geometriePaul Erdős, objevy v oborech teorie grafů, kombinatorika, teorie množin a teorie pravděpodobnosti nebo John von Neumann, průkopník digitálních počítačů. Mnoho maďarských židovských vědců, včetně Paula ErdőseLeó Szilárda (první urychlovač částic) či Edwarda Tellera emigrovali před rostoucím anti-semitismem před druhou světovou válkou do Spojených států.

Mezi další maďarské vynálezy patří elektrický generátor (Ányos Jedlik), telefonní ústředna (Tivadar Puskás), či průkopník průmyslové masové výroby József Galamb z firmy FordOttó BláthyMiksa Déri a Károly Zipernowsky vynalezli v roce 1885transformátor.[56] Ottó Bláthy pak ještě turbogenerátor a wattmetr. I otec nadzvukového letu Theodore Kármán je původem z Maďarska. Dále pak Dénes Gábor(objevitel holografie), László Bíró (kuličkové pero), Edward Teller (teorie vodíkové bomby) a John George Kemeny (Kemény János György) ve spolupráci s AmeričanemThomas Eugene Kurtzem objevili programovací jazyk BASIC.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *