Český jazyk

1. Jaký termín NEPATŘÍ do nespisovného jazyka?

 1. dialekt
 2. slang
 3. argot
 4. knižní čeština

2. Které slovo je správně?

 1. víkýř
 2. vikýř
 3. vykýř
 4. výkýř

3. Jaké slovo bylo převzato z němčiny?

 1. armáda
 2. káva
 3. knedlík
 4. soprán

4. Doplňte: Pavlov_ přátelé jsou dobří lidé.

 1. i
 2. y
 3. í
 4. ý

5. Jak se v 2.pádě řekne jméno Zeus?

 1. Zeuse
 2. Dia
 3. Diogéna
 4. Zeusa

6. Doplňte:V mrkv_ i v petržel_ jsou důležité minerál_.

 1. i, i, i
 2. i, i, y
 3. y, i, y
 4. y, y, y

7. Věty se tvoří ze…….

 1. souhlásek
 2. samohlásek
 3. slov
 4. hlásek

8. Uveďte, jakým způsobem byla obohacena čeština o toto slovo: plovárna

 1. odvozování
 2. zkracování
 3. přejímání
 4. vlastní název slova

9. Napište zkratku: Akademie věd České republiky:

 1. avČr
 2. AVČR
 3. AvČr
 4. avčr

10. Čím musíme rozvinout příslovečné určení,aby z něho vznikla vedlejší věta příslovečná?

 1. podmětem
 2. přísudkem
 3. příslovečným určením
 4. doplňkem

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *