Spoje v železniční dopravě

Spoje v železniční dopravě

V železniční dopravě se spoj zpravidla označuje slovem „vlak“ a je označen číslem vlaku a kategorií vlaku (osobní vlakspěšný vlakrychlík atd.). Pokud je vlak během cesty rozdělován nebo spojován (tzv. křídlový vlak), je zpravidla jako pokračování spojeného vlaku označena nejvýše jedna oddělená část, zatímco ostatní se označují jako přímý vůz (přímé vozy, Kurswagen). Železniční síť je obvykle pro účely jízdního řádu pravidelné osobní dopravy rozdělena do číslovaných traťových úseků (oddílů, tratí) tak, aby co nejvíce odpovídaly vedení spojů, avšak přesto mnoho vlakových spojů přejíždí mezi více „tratěmi“.

V české železniční dopravě mají železniční vlakové spoje unikátní číslo v rámci celé sítě, přičemž vlaky vyšší kategorie mají nižší čísla (rychlíky a expresy maximálně dvojciferná, spěšné vlaky čtyřciferná začínající číslicí 1), zatímco osobní vlaky mají na významnějších tratích čtyřciferná čísla a na méně významných tratích pěticiferná čísla. Spoje jedoucí v téže trase obvykle mají čísla z určitého uceleného rozsahu, přičemž lichá čísla mají spoje vedené jedním směrem a sudá čísla spoje vedené opačným směrem. Některé významné vlaky (spoje) vyšších kategorií mají kromě čísla i název. Jízdy nebo vlaky neurčené k veřejné osobní dopravě se zpravidla slovem spoj neoznačují.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *