Chemická sloučenina

Chemická sloučenina

Skočit na: Navigace, Hledání

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů. Přitom se za různé druhy atomů zpravidla nepovažují různé izotopy téhož prvku.

Za sloučeninu v širším slova smyslu se obvykle považují i polymerní látky, tvořené jednou základní stavební jednotkou (monomerem), nebo více, ale pravidelně se opakujícími různými základními jednotkami (kopolymery), pokud se jednotlivé molekuly liší pouze svoji délkou, tedy počtem základních jednotek a tedy i molární hmotností.

Chemické sloučeniny rozdělujeme na sloučeniny anorganické a organické.

Typickým příkladem chemických sloučenin je plynný methan, tvořený samostatnými molekulami CH4, voda, tvořená molekulami H2O, propojenými vodíkovými vazbami do nadmolekulárních komplexů, nebo skalice modrá, síran měďnatý pentahydrát, s komplexem CuSO4.5H2O.

Podmíněně lze za sloučeninu považovat např. polymer polyethylen, tvořený velkým opakováním ethylenových (ethenových) jednotek, H-(-CH2-CH2-)n, kde n je proměnné.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *