Kovy chemie

Kovy chemie

03.10.2013 10:03

Druhy oceli

Podle složení a vlastností je ocel dělena do tříd

 • konstrukční ocel
  • třída 10 stavební ocel
  • třída 11 strojírenská ocel
  • třída 12 – 16 speciální ocel, pružiny, pera
  • třída 17 ocel zvláštních fyzikálních vlastností
 • nástrojová ocel
  • třída 18 – 19 ruční nářadí, řezné nástroje, měřidla

 

Ocelové profily – způsoby tváření

výroba tvářením tvarování silou zatepla (750 – 1250) st. Celsia nebo zastudena

Válcování

 • zahřátá ocel je stlačována mezi dvěma proti sobě se otáčejícími válci
 • třecí síla vtahuje materiál mezi válce
 • žádaného průřezu se dosahuje opakováním procesu za postupného přibližování válců
 • válcováním se vyrábějí tyče, pásy, plechy

Tažení

 • materiál se protahuje zužující se dírou v nástroji – průvlaku
 • výsledný tvar profilu je dán tvarem profilu v průvlaku
 • používá se předem válcovaných polotovarů
 • tažením se vyrábějí trubky, dráty

Vytlačování

 • dostatečně zahřátý kov je vtlačován do otvoru

 

Spojování materiálu – rozebiratelné spoje

Šrouby a matice

 • nejrozšířenější a snadno rozebiratelný způsob spojení součástí
 • rychlé pevné a snadno proveditelné
Značení
 • značení šroubů např. M 10 x 50 ČSN 02 1101
  • M – metrický závit
  • 10 – průměr závitu
  • 50 – délka šroubu
  • ČSN ….. – provedení šroubu
 • značení matic např. M 10 ČSN 02 1401
  • M – metrický závit
  • 10 – průměr závitu
  • ČSN ….. – provedení matice
Druhy šroubů
 • používané šrouby mají zpravidla metrický závit
 • šrouby se liší svou délkou a průměrem
 • používají se různé hlavy – šestihranná, půlkulová, válcová, čočkovitá, kuželová
 • šrouby do plechu, závitořezné šrouby
Zajištění šroubů
 • podložka plochá, pérová, vějířovitá
 • závlačka a korunová matice
 • matice s vložkou
Závit
 • vzniká šroubovitým pohybem trojúhelníku, lichoběžníku apod.
 • vnitřní a vnější
 • pravý a levý
 • podle profilu – metrický (nejběžnější, tvořen rovnostranným trojúhelníkem), whitwortův, oblý, lichoběžníkový

Výroba závitů

 • obráběním – soustružením, frézováním, broušením
 • tvářením – lisováním nebo válcováním

Ruční výroba závitů

 • vnitřní závit
  • závitníkem, dobře upnutý ve vratidle
  • sada 3 po sobě použitých nástrojů
  • průměr předvrtané díry je roven 0,8 průměru řezaného závitu
 • vnější závit
  • závitová čelist (očko), dobře upnutá ve vratidle
  • jeden nástroj pro celý závit
  • průměr kulatiny je roven průměru požadovaného závitu
Pravidla pro ruční řezání závitů
 • dodržet správný průměr díry nebo kulatiny
 • v místě řezu mazat olejem pomocí štětce
 • na nástroj se jemně tlačí pouze na začátku řezání
 • třísky se nikdy neodstraňují rukou
 • po každé otáčce pootáčíme nástroj zpět
 • nástroje ukládáme čisté a na dřevnou podložku

Spojování materiálu – nerozebiratelné spoje

Pájení

 • spojení kovů jiným roztaveným kovem – pájkou
 • principem je difúze pájky mezi částice pájených kovů
 • pájení může být
  • měkké – cínem (snadno dosažitelné, probíhá při nižší teplotě)
  • tvrdé – mosazí (pevnější, probíhá při vyšší teplotě)
 • potřeby k provedené měkkého pájení
  • pájka – pájecí kov, nejčastěji cín, případně slitina cínu s olovem
  • páječka – pomůcka k zajištění ohřevu pájky a pájeného kovu (elektrická, benzínová, plynová)
  • tavidlo – látka, která umožňuje vznik spoje (kalafuna, kyselina chlorovodíková, pájecí pasta)

Svařování

 • pevný nerozebiratelný spoj, který vzniká splynutím roztavením kovů v místě spoje
 • svařované díly musí být v místě spoje zahřáty na teplotu tání
 • způsoby svařování
  • elektrickým obloukem
  • plamenem
  • speciální způsoby v ochranné atmosféře
 • k provádění sváření je nezbytné absolvování kurzu a složení zkoušek

Nýtování

 • pevný nerozebiratelný spoj prostřednictvím speciálního dílu – nýtu
 • způsoby nýtování
  • pomocí kladiva
  • pomocí nýtovacích kleští

Více zde: http://referaty22.webnode.cz/news/svet-prace/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *