6 třída

Pravěk


Kalendář, letopočet:

– kalendář vycházel z astronomického roku(365,25 dne), byl důležitý pro zemědělství
– letopočet(Číňané, Arabové mají jiný) můžeme znázornit na časové ose


 

Stvoření světa:

– různé názory (Bible, dvojhvězda, plyny…..)
– stáří Země je asi 4,6 miliardy let
– neustálý vývoj Země (pohyb kontinentů)
geologie – o vzniku a vývoji Země
paleontologie – o vzniku a vývoji života
antropologie – o vzniku a vývoji člověka
historie – o vzniku a vývoji lidské společnosti


Zrození člověka:

– různé názory:

 • Bible
 • ET
 • Charles Darwin

„Člověk se vyvinul v přírodě vlivem měnících se životních podmínek.“ 

 

Člověk:

1/ zručný 
– tlupy, sběrač
– využíval oheň
– jednoduchá řeč

2/ vzpřímený
– tlupy, sběrač a lovec menší zvěře
– rozdělával oheň
– jednoduchá řeč
– jednoduché přístřešky

3/rozumný – rody, lovec velkých zvířat
– pazourkové nástroje a zbraně

Tři stupně opracování pazourková sekery

– složitější řeč
– rituály ( obřady): lov, pohřeb => písně, malby

Rytina na kosti

4/ dnešního typu:
– rodiny
– trvalejší tábory, pes
– náboženství
– zemědělství => nárůst počtu lidí
– obchod => majetková nerovnost


Od lovců k zemědělcům:

lovci zemědělci
bydlení stěhovali se (tábory) usadili se (vesnice)
obživa lov, rybolov,sběr ovoce, ořechů, medu obilí, dobytek, na doplnění: lov, rybolov, sběr
oděv z kůže, kožešin tkaný, kožený
vyráběli zbraně nástroje a zbraně
řemesla nebyla košíkář, hrnčíř,tkadlec, tesař
VÝMĚNNÝ OBCHOD

Neolitická revoluce:

– změna způsobu života (od lovců k zemědělcům)
– rodina – příbuzenství v mužské linii (patriarchát)
– hromadění majetku
– náboženství

Stonehenge na jihu Anglie


Úrodný půlměsíc:

– úrodná půda, teplo, vláha v údolích velkých řek: Nil, Eufrat, Tigris
– organizace stavby zavlažovacích systémů vedla k vytvoření
prvních států = říší
– potřeba kalendáře


Člověk poznává kov:

1.kov = zlato – jen šperky
2.kov = měď – příliš měkká na zbraně a nástroje
3.kov = bronz = měď + cín, nahradil kámen, kovářství bylo prvním specializovaným řemeslem


Rasy a jazyky:

RASISMUS popírá práva lidí z důvodu jejich příslušnosti k nějaké rase.
Lidské rasy:

 1. europoidní
 2. asijskoamerická
 3. ekvatoriální
 4. Sánové (křováci)

Evropské jazyky dělíme na:

 • slovanské: ruština, čeština, srbština, polština…
 • germánské: němčina, angličtina, norština, dánština, švédština…
 • románské: italština, francouština, španělština, rumunština, portugalština…
 • keltské: bretoňština, velština, irština…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *