Přírodopis jako vyučovací předmět

Přírodopis jako vyučovací předmět

Charakteristika předmětu přírodopis se vlivem změn v osnovách pro základní školy stále vyvíjí, v současné době si mohou jeho náplň stanovit jednotlivé školy samy. Předmět je vyučován na druhém stupni jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zčásti navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vyučovanou na 1. stupni.[1] Nahrazuje předmět přírodověda, od kterého se oddělují mimo jiné i fyzika a chemie.

Přírodopis je vyučován v 6. až 9. ročníku s obvyklou dotací 2 vyučovacích hodin týdně ¹) a zahrnuje 8 následujících okruhů:[1]

  • Obecná biologie a genetika
  • Biologie hub
  • Biologie rostlin
  • Biologie živočichů
  • Biologie člověka
  • Neživá příroda
  • Základy ekologie
  • Praktické poznávání přírody[2]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *