Paleogeografie

Paleogeografie

Zabývá se rekonstrukcemi geografických podmínek (rozložení moří a pevnin, hloubkových a výškových poměrů atd.) v geologické minulosti Země. Výsledky jsou obvykle prezentovány tzv. paleogeografickými mapami. Paleogeografie ke svým interpretacím využívá údajů, které poskytují jiné geologické disciplíny. Mezi hlavní pilíře paleogeogrfických interpretací patří:

 • Paleomagnetismus
  Ve většině hornin se nachází feromagnetické minerály (trvale magnetizovatelné) a právě tyto minerály se v době vzniku horniny orienutjí ve směru působení magnetického pole – vzniká remanentní magnetizace horniny. Podle ní je možno směr magnetického pole v daném období a zeměpisnou šířku, kde hornina vznikla (na základě měření inklinace). Pokud je odebráno více vzorků stejného stáří z různých kontinentů je možné určit zda se vůdči sobě pohybovali. Paleomagneticky je tedy možné rekonstruovat pohyb kontinentů v čase a rozmístění jednostlivých kontinentů v určitých geologických obdobích.
 • Paleontologie
  Na základě výskytu určitých druhů zkamenělin je možné interpretovat o jaké se jednalo prostředí. Např. jestli se jednalo o mělké šelfové oblasti podél kontinentů nebo oblasti oceánů.
 • Paleoklimatologie
  Na jejím základě je možné určité území zařadit do určitého klimatického pásu. Samotná paleoklimatologie interpretuje vývoj klimatu na Zemi na základě studia sediemntů, výskytů zkamenělin závislých na teplotních podmínkách a na výsledky izotopové geochemie, která dovoluje měrit teplotu oceánu pomocí studia schránek vápnitých mořských organismů.
 • Sedimentární geologie
  Podle typů sedimentů a sedimentárních strukur je možné stanovit prostředí a podmínky vzniku horniny, což také částečně přispívá při tvorbě paleogeografických rekonstrukcí.
 • Kinematická kontinuita
  Pokud vytvoříme modely rozložení kontinentů v různých časových úrovních v minulosti pak rozložení kontinetů, ke kterému paleogeografie dospěla musí být v čase kontinuální – není možné aby jeden kontinet se na malém časovém úseku přemisťoval z jedné strany Země na druhou.


mapy od počátku prvohor až po dalších 250 milionů let budoucnosti Země.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *