Doba bronzová

Doba bronzová

2200 – 800 př.n.l.
Experimenty s tvorbou mědi (je ale měkká, nízká teplota)
Způsoby jak vyrobit bronz – lití na ztracenou formu (vosk obalený hlínou, vosk vyteče a hlínu rozbije), nebo lití do kamenné formy
Státy – Mezopotámie, Sumér, Babylón
Chamurabiho zákoník – 800 př.n.l.
Pyramidy v Egyptu
První státy i v Indii a Číně
Trojská válka – v Řecku
1. olympiáda
Etruská civilizace
Založení Říma – 753 př.n.l.
Pohřby kostrové (skrčenci a přímí) a žárové
Starší doba bronzová – unětická kultura (vyspělá, v ČR a Polsku, obchod s cínem, milodary)
Střední doba bronzová – mohylová kultura (více kultur dohromady, pohřbívání a tvorba mohyl)
Mladší doba bronzová – lid popelnicových polí (spalování mrtvol, do popelnic, polyteistické náboženství, i lidské oběti, Milavče u Domažlic)


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *