Doba římská

Doba římská

0 – 4.století n.l.
Římská říše ovlivňuje politické evropské dění
Ze severu Germáni, za úrodnou půdou, vytlačují Kelty
Markomané a Kvádové – Marobud (hlavní náčelník)
Marobud vytváří roku 9 n.l. vojenský kmenový svaz
Římané posílají legie, ale ty končí v Maďarsku
17 n.l. Marobud zajat Katvaldou, předán do Říma, svaz se rozpadá
160 – 180 n.l. – Markomanské války
Císař Marcus Aurelius – cíl: porazit Germány a vytvořit dvě nové provincie Říma (film Gladiátor)
Legie přináší do Evropy mor – vítězství Markomanů
Římské hranice (Lines Romanus)- Rýn a Dunaj jinak opevnění
Římané u nás – jen předsunuté vojenské tábory (Mušov, Břeclav, Olomouc)
Písmo Germánů – jen runy (24 znaků používají na zdobení předmětů, pro štěstí)
Kostrové i žárové pohřby


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *