Spoje v autobusové dopravě

spoje v autobusové dopravě

V autobusové dopravě (včetně náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu) jsou spoje číslovány v rámci určité linky. Spoje v jednom směru mají lichá čísla, spoje v opačném směru sudá čísla. Zpravidla čísla následují v souvislé posloupnosti, avšak někteří dopravci na některých linkách používají složitější číslování, například pomocí částí číselné řady rozlišují spoje podle toho, která provozovna je vypravuje, rozlišují spoje podle sezonního provozu nebo odlišné trasy atd., popřípadě mohou mít nepravidelnosti v číslování spojů důvod v historické kontinuitě číslování (zrušení nebo přidání spojů oproti dřívějšímu stavu).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *