Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý.

Obsah

[zobrazit]

Označení

Strany trojúhelníka ab sousedící s pravým úhlem se označují jako odvěsny, strana c protilehlá pravému úhlu jako přepona.

Základní vlastnosti

 • Vnitřní úhly pravoúhlého trojúhelníka mají hodnoty  \ \alpha \ \beta  a  \ 90^\circ ; platí \alpha + \beta = 90^\circ.
 • Mezi délkami stran trojúhelníku platí Pythagorova věta \ a^2+ b^2 = c^2.
 • Pro pravoúhlý trojúhelník platí Euklidovy věty.
 • Vrchol pravého úhlu vždy leží na kružnici, jejímž průměrem je přepona trojúhelníku a jejíž středem je střed přepony (Thaletova věta).
 • Pravoúhlý trojúhelník je základem pro definice goniometrických funkcí.
 • Obsah pravoúhlého trojúhelníka je roven S = \frac{ab}{2}.
 • Také podle Heronova vzorce je obsah roven S = \sqrt[2]{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)} kde s = \frac{1}{2} (a + b + c).
 • o = a+b+c

 

 • c_b = \frac{b^2}{c}
 • c_a = \frac{a^2}{c}
 • v_c = \sqrt[2]{c_a c_b}
 • \alpha = \arcsin \frac{a}{c}
 • \beta = \arcsin \frac{b}{c}
 • a = \sqrt[2]{v_c^2+c_a^2}
 • b = \sqrt[2]{v_c^2+c_b^2}
 • \ o = a+b+c
 • \ v_a = b \sin \gamma = c \sin \beta
 • \ v_b = a \sin \gamma = c \sin \alpha
 • \ v_c = a \sin \beta = b \sin \alpha
 • \alpha = \arccos \frac{a^2-b^2-c^2}{-2 b c}
 • \beta = \arccos \frac{b^2-a^2-c^2}{-2 a c}
 • \gamma = \arccos \frac{c^2-b^2-a^2}{-2 b a}

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *